Historia

Zakup nieruchomości w miejscowości Bobrek.

Rozpoczęcie budowy zakładu produkcyjnego.

1995

Adaptacja pierwszej hali produkcyjnej.

Uruchomienie linii produkcyjnej i przeprowadzenie pierwszego wytopu.

1996

Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 9001.

Certyfikat pozwolił na umocnienie pozycji na rynku i poszerzenie rynku zbytu.

2001

Budowa drugiej hali produkcyjnej.

Rozbudowa zakładu o nową halę pozwoliła na podwojenie mocy produkcyjnej zakładu i sprostanie coraz większej liczbie zamówień.

2001

Rozpoczęcie dostaw produktów do koncernów z branży motoryzacyjnej.

Wejście na rynek automotive umocniło pozycję firmy na rynku, było również impulsem do dalszego rozwoju.

2001

Zakup zakładu BEPIS Bielsko-Biała.

Kolejny etap tworzenia Grupy Bobrek. Pozyskanie parku maszynowego oraz załogi doświadczonych pracowników wzmocniło zaplecze techniczne części metalurgicznej przedsiębiorstwa.

2002

Budowa trzeciej hali produkcyjnej.

Rozbudowa zakładu była konsekwencją ciągle zwiększającego się zapotrzebowania na produkty naszej firmy.

2004

Rozbudowa laboratorium kontroli jakości produkowanych stopów.

Zakup nowej generacji spektrometru firmy ARL pozwolił na poszerzenie możliwości analiz spektralnych składów chemicznych produkowanych stopów aluminium.

2005

Zakup kolejnego spektrometru firmy Thermo Fisher (ARL 3460) oraz urządzeń firmy MK do analizy jakości ciekłego metalu.

Inwestycje te pozwoliły na zapewnienie wysokiej jakości oferowanych produktów.

2011

Sukcesja prawna zarządu. Paweł Kleszcz zastępuje Macieja Kleszcza na stanowisku właściciela.

Zostają powołani prokurenci współwłaścicieli Krzysztofa Kleszcz i Bronisława Koźbiał: Dawid Kleszcz i Przemysław Sidzina.

2012

Uruchomienie oddziału w Praszce, stanowisko dyrektora obejmuje dr inż. Władysław Wężyk.

Rozpoczęcie produkcji ciekłego aluminium dla koncernu Neapco Europe. Powierzenie dostaw ciekłego metalu bezpośrednio na linię produkcyjną było dowodem potwierdzającym wysoką jakość naszych produktów oraz wyrazem pełnego zaufania ze strony klienta.

2013

Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania jakością ISO / TS 16949.

Wdrożenie tego standardu zarządzania w branży motoryzacyjnej było dowodem spełnienia międzynarodowych wymagań oraz realizacji procesów ciągłego doskonalenia przez zapobieganie błędom oraz ograniczanie zmienności i strat w łańcuchu dostaw.

2014

Opracowanie i uruchomienie dostaw ciekłego metalu w technologii LATT.

Wdrożenie technologii dostaw ciekłego metalu realizowanych na długich dystansach do 600 km z wykorzystaniem autorskiego projektu zestawu do transportu z możliwością samorozładunku. Projekt współfinansowany ze środków unijnych.

2015

Zakup nieruchomości pod budowę zakładu produkcyjnego w Poznaniu.

Sukces dotychczas realizowanej strategii i wzrost zainteresowania dostawami ciekłego metalu były powodem podjęcia decyzji o rozbudowie firmy o kolejny oddział.

2015

Modernizacja pieców topielnych w zakładzie Praszka.

Montaż palników wysokoenergetycznych pozwalających na zmniejszenie emisji spalin i zwiększenie efektywności topienia.

2016

Opracowanie i uruchomienie technologii wtórnego zagazowania w zakładzie produkcyjnym w Praszce.

W celu dostosowania parametrów ciekłego metalu do wymagań klienta opracowano i wdrożono innowacyjną technologię pozwalającą na utrzymanie stałego poziomu wodoru w ciekłym metalu.

2017

Budowa stanowiska i uruchomienie procesu rafinacji w kadziach transportowych STC.

W celu zaspokojenia rosnących wymagań odbiorców ciekłych stopów aluminium uruchomiono dodatkowe stanowisko do rafinacji bezpośredniej w kadziach transportowych. Wprowadzenie procesu dodatkowej rafinacji umożliwiło osiągnięcie wysokich parametrów jakościowych ciekłego metalu.

2017

Certyfikacja systemu zarządzania na zgodność z nowym standardem IATF 16949 (standard systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym).

Standard IATF 16949 gwarantuje jakość w branży motoryzacyjnej, minimalizuje zmienność produktu i niepotrzebne straty na całej długości łańcucha dostaw.

2018

Rozruch i próby technologiczne w zakładzie produkcyjnym w Poznaniu.

W trzecim kwartale przeprowadzono pierwsze próby produkcji na nowo wybudowanej linii, co pozwoliło sprawdzić nowe rozwiązania konstrukcyjne zastosowane w ciągu technologicznym. Po pozytywnych wynikach testów linia produkcyjna została dopuszczona do produkcji seryjnej.

2018

Zakup i uruchomienie prasy do paczkowania złomu firmy ATM.

Celem inwestycji było zwiększenie efektywności topienia oraz poprawa organizacji magazynowania surowców przez zmniejszenie objętości dostarczanego złomu.

2019
Skontaktuj się z nami
Powrót na stronę główną