Zdjęcie przedstawia krajobraz

Recykling

Działania związane z dbałością o środowisko naturalne są dla nas bardzo ważne i stanowią jedną z kluczowych wartości, na których opieramy funkcjonowanie firmy. Podstawą naszej produkcji jest recykling aluminium, a inspiracją gospodarka o obiegu zamkniętym. Jako dojrzała i odpowiedzialna organizacja dążymy do ogólnej poprawy standardów ochrony środowiska w przemyśle metalurgicznym, pełnego wykorzystania posiadanych zasobów i ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów. Z tego powodu stale inwestujemy w modernizację zakładów, wprowadzamy innowacyjne technologie produkcji i jesteśmy otwarci na stosowanie ekologicznych rozwiązań.

Recykling – drugie życie aluminium

Aluminium jest surowcem niezwykłym pod wieloma względami. Łatwo poddaje się obróbce i odlewaniu, przy czym można je przetwarzać nieskończenie wiele razy bez utraty jakości. Jest też drugim metalem na świecie pod względem zastosowań technicznych, co wiąże się z powstawaniem dużej ilości odpadów. Recykling złomu aluminium oprócz tego, że oszczędza naturalne złoża tego pierwiastka, jest również przyjazny dla środowiska i odgrywa kluczową rolę w gospodarce o obiegu zamkniętym.

Ilustracja aluminium

1

Aluminium nazywane jest zielonym metalem ze względu na swoje doskonałe właściwości recyklingu

Ilustracja ziemia

2

Recykling to o 95% mniejsza emisja zanieczyszczeń do atmosfery i wód powierzchniowych w porównaniu z produkcją aluminium z boksytu

Ilustracja wtyczka

3

Recykling jest mniej energochłonny i o 60% tańszy niż produkcja aluminium z rudy

Ilustracja fabryka

4

Recykling pozwala ograniczyć produkcję gazów cieplarnianych o około 80 mln ton rocznie w stosunku do produkcji aluminium pierwotnego

Ilustracja recykling

5

Nawet 95-98% aluminium może wrócić ponownie do obiegu

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Zgodnie z modelem gospodarki o obiegu zamkniętym dążymy do wykorzystywania surowców, materiałów i produktów tak długo, jak to możliwe. Podejmujemy także działania mające na celu ograniczenie wytwarzania odpadów, a te które powstaną, traktujemy jak surowce wtórne. Pozwala nam to efektywniej korzystać z dostępnych zasobów, chronić środowisko i uniezależniać produkcję od dostępności złóż naturalnych.

Zdjęcie wykresu
Powrót na stronę główną