Zdjęcie przedstawia laboratorium

Badania
laboratoryjne

Uzyskanie wyrobów o wysokiej i powtarzalnej jakości wymaga nie tylko stałego nadzorowania procesu produkcyjnego, ale również przeprowadzania różnego rodzaju badań laboratoryjnych. Wszystkie nasze zakłady mają nowoczesne laboratoria kontroli jakości wyposażone w sprzęt najnowszej generacji. Współpracujemy również z akredytowanym laboratorium zewnętrznym w zakresie realizacji badań jakościowych i testów materiałowych.

Badania jakości stopów aluminium wykonywane
w laboratorium PMN Bobrek

Badanie składu chemicznego przy użyciu spektrometru emisyjnego firmy Thermo Fisher (ARL 3460)

Badanie gęstości lub indeksu gęstości na urządzeniach firmy MK (urządzenie do prób podciśnieniowych oraz waga do określenia gęstości lub indeksu gęstości)

Badanie czystości ciekłego metalu metodą:

Dross Test na urządzeniach firmy MK (urządzenie do prób podciśnieniowych)

K-mold test (kokila grawitacyjna do badania ciekłego metalu)

Badania wykonywane przy współpracy z laboratorium akredytowanym

Badania mikroskopowe – obserwacja na mikroskopie optycznym

Badania mikroskopowe – mikroskop skaningowy z analizą składu chemicznego EDS w mikroobszarach

Analiza zawartości wodoru w stanie stałym – metoda Leco

Analiza zawartości wodoru w czasie rzeczywistym – urządzenie Alscan

Analiza czystości ciekłego metalu – metoda Prefil

Badanie własności wytrzymałościowych odlewów kształtowych – jednoosiowa próba rozciągania

Badanie twardości - metoda Brinella

Wszystkim naszym klientom zapewniamy wsparcie techniczno-technologiczne m.in. w zakresie realizacji badań laboratoryjnych i opracowania optymalnej jakości produkowanych stopów.

Dołącz do Programu Q-AL
Powrót na stronę główną