Zdjęcie przedstawia budynek laboratorium

Certyfikaty

Certyfikat zgodności z IATF 16949:2016

Posiadamy certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym ze standardem IATF 16949:2016.

Co daje certyfikat?

IATF 16949 (dawniej ISO/TS 16949) jest uzupełnieniem międzynarodowej normy ISO 9001:2015, stanowi specyfikację techniczną i określa wymagania jakościowe systemu zarządzania jakością w firmach związanych z motoryzacją. Standard ten zawiera wytyczne dotyczące takich obszarów jak: planowanie jakości, dokumentacja techniczna, audyty, analiza systemów pomiarowych, zakupy czy badanie wyrobu niespełniającego wymagań.

Standard IATF 16949 gwarantuje jakość w branży motoryzacyjnej, minimalizuje zmienność produktu i niepotrzebne straty na całej długości łańcucha dostaw. Wymaga również podejścia procesowego do zarządzania jakością, co umożliwia poznanie wzajemnych powiązań między procesami, rozpoznanie istniejącego ryzyka i zminimalizowanie jego skutków oraz ciągłe wdrażanie działań naprawczych i doskonalących.

Certyfikat zgodności z IATF 🇵🇱

IATF Certificate of Approval 🇬🇧

Certyfikat zgodności z ISO 9001:2015

Posiadamy certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2015.

Co daje certyfikat?

Celem systemu zarządzania jakością jest zapewnienie spełnienia wymagań klientów i stała poprawa jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług. System umożliwia także prowadzenie skutecznej i efektywnej działalności biznesowej, co pozwala zachować konkurencyjną pozycję, dostosować się do zmieniających warunków rynkowych oraz osiągnąć zrównoważony rozwój.

Dobrze wdrożony system zarządzania jakością daje klientom pewność, że pożądana przez nich jakość jest cały czas kontrolowana przez odpowiednie zarządzanie czynnikami produkcji takimi jak: ludzie, maszyny, materiały czy metody. W efekcie możliwe staje się przekształcenie oczekiwań i potrzeb w wysokiej klasy produkt, a ryzyko wystąpienia błędów jest zminimalizowane.

Certyfikat zgodności z ISO 9001:2015 🇵🇱

ISO 9001:2015 Certificate of Approval 🇬🇧

Powrót na stronę główną