Zdjęcie przedstawia flagę Unii Europejskiej

Projekty unijne

PRZEDSIĘBIORSTWO METALI NIEŻELAZNYCH "BOBREK" SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF I PAWEŁ KLESZCZ, BRONISŁAW KOŹBIAŁ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologi i produkcji stalowych zbiorników ciśnieniowych”.

Celem projektu jest wdrożenie opracowanej w wyniku zleconych przez beneficjenta prac B+R technologii produkcji zbiorników ciśnieniowych z zastosowaniem w procesie produkcji metody przygotowania powierzchni stali węglowej do nanoszenia powłok lakierniczych o zwiększonej przyczepności przy wykorzystaniu roztworu wodnego zawierającego mieszaninę kwasów siarkowego, maleinowego, L-askorbinowego i bursztynowego.

Wprowadzenie powyższej innowacji procesowej, która znacząco polepsza parametry technologiczne procesu wytwarzania zbiorników ciśnieniowych wpłynie korzystnie na udoskonalenie oferty produktowej firmy BOBREK.

Technologia produkcji została opracowana w wyniku przeprowadzonych na zlecenie prac B+R oraz została poddana ochronie patentowej w postaci zgłoszenia nr P.433743 o tytule "Sposób wytwarzania zbiorników ciśnieniowych".

Efektem projektu będzie wdrożenie w ramach działalności przedsiębiorstwa opracowanego w wyniku prac B+R innowacyjnego procesu produkcji zbiorników ciśnieniowych, w wyniku którego produkt charakteryzować się będzie zwiększoną odpornością na uszkodzenia związane z powłokami malarskimi, które są często przyczyną reklamacji produktów przez klientów.

Inwestycja pozwoli na podniesienie konkurencyjności firmy na rynku, jak również zwiększenie przychodów dzięki sprzedaży produktów wytworzonych w ramach innowacyjnego procesu wytwarzania stalowych zbiorników ciśnieniowych.

Wartość projektu to: 35290545,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 10042025,00 zł

Kluczem do sukcesu jest stała modernizacja i rozwój firmy. W ostatnich latach dokonaliśmy istotnych nakładów inwestycyjnych, mających na celu podniesienie jakości wyrobów oraz usprawnienie procesów związanych z cyklem produkcyjnym. Poniższe projekty zrealizowaliśmy dzięki wsparciu finansowemu pozyskanemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ilustracja dłoni

Wdrożenie technologii LATT

Wdrożenie innowacyjnej technologii transportu ciekłego aluminium pozwoliło nam wprowadzić do oferty nową, do tej pory niedostępną w Europie, usługę. Przyczyniło się to do wzrostu konkurencyjności oraz zwiększenia potencjału naszej firmy. Dzięki technologii LATT (Liquid Aluminium Transport Technology) znacząco skróciliśmy czas realizacji usług i produktów oraz obniżyliśmy koszty ich wytwarzania. Pośrednio skorzystały na tym również współpracujące z nami zakłady, m.in. z branży motoryzacyjnej i budowlanej, które nie posiadają odpowiedniego wyposażenia do topienia stopów aluminium.

Ilustracja samochód dostawczy

Nowa jakość dostaw ciekłego metalu

Zaproponowane rozwiązanie konstrukcyjne zespołu do transportu stało się nowym standardem jakościowym w dostawach ciekłego aluminium. Technologia LATT umożliwia dostosowanie wielkości oraz wariantu dostawy do indywidualnych potrzeb klienta.

Ilustracja drzewo

Pozytywny wpływ na środowisko

Technologia LATT pozwala skrócić proces produkcyjny u producenta o etap odlewania, natomiast u odbiorcy o etap topienia gąsek. Wiąże się to ze skróceniem czasu pracy pieców, zmniejszeniem emisji spalin oraz obniżeniem zużycia gazu i energii elektrycznej.

Zdjęcie osób

Automatyzacja procesów biznesowych

Projekt obejmował wdrożenie systemu informatycznego usprawniającego procesy biznesowe oraz komunikację z kontrahentami – zarówno z odbiorcami naszych produktów, jak i dostawcami złomu aluminium. Automatyzacja procesów wpłynęła pozytywnie na obieg informacji i dokumentów w czasie rzeczywistym, zwiększyła płynność organizacyjną firmy oraz poprawiła efektywność i skuteczność realizowanych zadań. Umożliwiło to wejście na zupełnie nowy poziom relacji z partnerami biznesowymi, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów oraz nakładów pracy i czasu.

Logo Bepis

Rozbudowa linii produkcyjnej

Inwestycja obejmowała zakup siedmiu nowych środków trwałych będących całokształtem kompleksowej linii produkcyjnej dla zbiorników wysokociśnieniowych w zakładzie w Bielsku-Białej – PMN Bobrek oddział BEPIS. Rozbudowa parku maszynowego pozwoliła wprowadzić nowoczesne technologie produkcyjne oraz zwiększyć skalę i zakres produkcji. Wpłynęło to pozytywnie na konkurencyjność firmy na rynku krajowym, a także otworzyło furtkę do poszerzenia rynków zbytu.

Powrót na stronę główną